Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 september 2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 september 2013

Herzele


Aantal controles : 675
Aantal overtredingen : 24


Zottegem

Aantal controles : 1051
Aantal overtredingen : 61

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 466
Aantal overtredingen : 45

Sensibilisering verkeersveiligheid bpost

Voor bpost is de veiligheid van haar medewerkers een topprioriteit. Meer dan 4000 postmannen en –vrouwen gaan elke dag de weg op om de briefwisseling te bussen.
In het kader van een sensibiliseringscampagne van bpost om het aantal arbeidsongevallen te verminderen werd dan ook aan de Lokale Politie van Zottegem - Herzele - StLievensHoutem gevraagd om een toelichting te geven over het aspect "verkeersveiligheid".
Op 05-09-2013 werd er door Hoofdinspecteur Petrus De Rijck (teamchef Verkeer), tekst en uitleg gegeven over verkeersveiligheid, helm- en gordelplicht, verplichte fietshelmdracht, nultolerantie inzake alcohol, fiets-en bromfietsverlichting ...
De uiteenzetting van de politie werd bijgewoond door een 30-tal personeelsleden van bpost Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

Rijbewijs onmiddellijk ingetrokken? Wat nu?

De intrekking van het rijbewijs gebeurt na contactname met de Parketmagistraat.  Hij bepaalt tevens het aantal dagen van intrekking.

Het proces-verbaal van vaststelling wordt overgemaakt aan het Politieparket te Oudenaarde, met in bijlage uw rijbewijs.

Na verloop van de termijn van intrekking laat het Politieparket u per brief weten waar en wanneer u uw rijbewijs kan afhalen.

Eenmaal uw rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken is dit dossier in handen van de Politierechtbank en dient u zich te wenden tot deze dienst om verdere inlichtingen aangaande uw rijbewijs te bekomen.